Termomodernizacja

Nabożeństwa / Sakramenty / Duszpasterstwo

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI PARAFII:

  1. Można dokonywać wpłat na termomodernizację na rachunek bankowy parafii: 47 1950 0001 2006 7789 9124 0006
  2. Przy składaniu zeznań podatkowych można wskazać parafię jako odbiorcę 1% naszych podatków. Można tego dokonać poprzez wpisanie w rozliczeniu podatkowym numeru KRS 0000003534 z dopiskiem „Na cele statutowe – Brzęczkowice”. Informacja o tym znajduje się też na obrazkach kolędowych.