Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do małżeństwa

Pary zamierzające zawrzeć małżeństwo sakramentalne są zobowiązane do odbycia odpowiedniego przygotowania do małżeństwa. Zazwyczaj składa się na nie:

 •  
 • spotkania w Poradni Życia  Rodzinnego (obowiązkowe dla wszystkich) – terminy i zapisy na www.narzeczenikatowicka.pl
 • udział w Dniu Skupienia (o ile nie był organizowany wraz z kursem przedmałżeńskim)
 • w przypadku osób, które nie ukończyły katechizacji w szkole katechumenat przedmałżeński,
 • zgromadzenie koniecznych dokumentów,
 • spisanie protokołu przedślubnego minimum 3 miesiące przed datą ślubu (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z duszpasterzem)

* te wersje uwzględniają uczestnictwo w Dniu Skupienia dla narzeczonych

W innych diecezjach mogą obowiązywać inne zasady.

Formalności

Aby dopełnić formalności związanych z zawarciem małżeństwa należy przedstawić:

 • jeśli Państwo jesteście spoza naszej parafii, konieczna jest zgoda Proboszcza parafii na terenie której mieszkacie (albo z parafii narzeczonej, albo z parafii narzeczonego), na ślub poza parafią,
 • aktualne (ważność – sześć miesięcy) świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej (ponadpodstawowej),
 • należy wiedzieć gdzie i kiedy miała miejsce I Komunia Święta,
 • dowody osobiste,
 • dane personalne świadków – imię i nazwisko, data urodzenia (wiek), miejsce zamieszkania,
 • w celu zawarcia tzw. małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) należy dostarczyć stosowne dokumenty z USC ( ważne 6 miesięcy od dnia wydania).

Oprawa liturgiczna, muzyczna, wystrój kościoła i inne szczegóły uroczystości ślubnej proszę konsultować z proboszczem.