Sakrament chrztu

sakrament chrztu,

Sakrament chrztu

Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów, które Chrystus zostawił Kościołowi w celu przymnożenia łask wierzącym w Niego.

Chrzest jest bramą sakramentów, konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa włącza do Kościoła.

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii, by ukazać ścisły związek obu sakramentów, zgodnie z zaleceniami Kościoła. Najczęściej chrzcimy dwa razy w miesiącu na Mszy o godz. 15.00

W roku 2022 zarezerwowane są następujące terminy:

miesiąc nauki chrzcielne  data chrztu św.  nauki  chrzcielne data chrztu św. 
wrzesień 1.09. 4.09 15.09 18.09
październik 29.09 2.10 13.10 16.10
listopad 03.11 06.11 17.11 20.11
grudzień 01.12 04.12 15.12 18.12

W roku 2023 zarezerwowane są następujące terminy podczas których udzielany będzie Chrzest święty. Msza święta w intencji rocznych dzieci odprawiana jest w tym samym czasie co Msza św. z udzielaniem Chrztu św.

miesiąc nauki chrzcielne data chrztu św.   nauki chrzcielne data chrztu św. 
styczeń 05.01. 08.01  19.01. 22.01
luty 09.02 12.02 23.02 26.02
marzec 09.03 12.03 23.03 26.03
kwiecień 30.03

08.04 (Wigilia Paschalna)

20.04

23.04

maj 11.05 14.05 25.05 28.05
czerwiec 07.06 (środa) 11.06 22.06 25.06 godz.12.00
lipiec 06.07 09.07 godz.12.00 20.07 23.07 godz.12.00
sierpień 10.08 13.08 godz.12.00 24.08 27.08 godz.12.00
wrzesień 07.09 10.09 21.09 24.09 
październik 05.10 08.10 19.10 22.10
listopad 09.11 12.11 23.11 26.11
grudzień 07.12 10.12 21.12 26.12

Potrzebne dokumenty:

 • Metryka urodzenia
 • Formularz zgłoszenia dziecka do chrztu (można wypełnić samodzielnie ; Uwaga! Akt Urodzenia USC – numer, znajduje się w punkcie 3 (informacje o odpisie)
 • Świadectwo moralność rodziców chrzestnych (podpisane przez księdza z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają)
 • Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii i pragną ochrzcić dziecko w naszym kościele z ważnych powodów, potrzebny jest przekaz z parafii, do której należą.

Informacje dodatkowe:

 • Chrzest dziecka zgłasza ojciec lub matka co najmniej 14 dni wcześniej w kancelarii parafialnej
 • Nauka chrzcielna (w czwartek poprzedzający chrzest)  jest obowiązkowa zarówno dla rodziców dziecka jak i rodziców chrzestnych
 • Godność chrzestnego mogą pełnić jedynie praktykujący katolicy, którzy:
  • Ukończyli 16 rok życia,
  • Przyjęli sakrament bierzmowania,
  • Są stanu wolnego, bądź w związku małżeńskim.