Sakrament chrztu

sakrament chrztu,

Sakrament chrztu

Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów, które Chrystus zostawił Kościołowi w celu przymnożenia łask wierzącym w Niego.

Chrzest jest bramą sakramentów, konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa włącza do Kościoła.

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii, by ukazać ścisły związek obu sakramentów, zgodnie z zaleceniami Kościoła. Najczęściej chrzcimy dwa razy w miesiącu na Mszy o godz. 15.00 z wyjatkiem wakacji. 


W roku 2024 zarezerwowane są następujące terminy podczas których udzielany będzie Chrzest święty. Msza święta w intencji rocznych dzieci odprawiana jest w tym samym czasie co Msza św. z udzielaniem Chrztu św.

 

miesiąc nauki chrzcielne data chrztu św.   nauki chrzcielne data chrztu św.  nauki chrzcielne data chrztu św.
styczeń 04.01. 07.01  11.01. 21.01    
luty 25.01 !!! 04.02 08.02 18.02    
marzec 22.02 !!! 03.03 07.03 17.03 21.03

30.03 (Wigilia Paschalna 21:00)

kwiecień 04.04

14.04

18.04

28.04

   
maj 09.05 12.05 16.05 26.05    
czerwiec 06.06  09.06 13.06 23.06 godz.12.00    
lipiec 27.06 !!! 07.07 godz.12.00 11.07 21.07 godz.12.00    
sierpień 25.07 !!! 04.08 godz.12.00 08.08 18.08 godz.12.00    
wrzesień 22.08 !!! 01.09 05.09 15.09  19.09 29.09
październik 03.10 13.10 17.10 27.10    
listopad 07.11 10.11 14.11 24.11    
grudzień 28.11 !!! 08.12 12.12 22.12    

Potrzebne dokumenty:

 • Metryka urodzenia
 • Formularz zgłoszenia dziecka do chrztu (można wypełnić samodzielnie ; Uwaga! Akt Urodzenia USC – numer, znajduje się w punkcie 3 (informacje o odpisie)
 • Świadectwo moralność rodziców chrzestnych (podpisane przez księdza z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają)
 • Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii i pragną ochrzcić dziecko w naszym kościele z ważnych powodów, potrzebny jest przekaz z parafii, do której należą.

Informacje dodatkowe:

 • Chrzest dziecka zgłasza ojciec lub matka co najmniej 14 dni wcześniej w kancelarii parafialnej
 • Nauka chrzcielna (w czwartek z tygodniowym wyprzedzeniem o godzinie 16.30)  jest obowiązkowa zarówno dla rodziców dziecka jak i rodziców chrzestnych!!! (Jeśli rodzice chrzestni mieszkają w innej miejscowości mogą dostarczyć zaświadczenie o udziale w naukach ze swojej parafii. 
 • Godność chrzestnego mogą pełnić jedynie praktykujący katolicy, którzy:
  • Ukończyli 16 rok życia,
  • Przyjęli sakrament bierzmowania,
  • Są stanu wolnego, bądź w sakramentalnym związku małżeńskim.