O Parafii

Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej

Historia

Myśl o utworzeniu parafii Brzęczkowice – Słupna zrodziła się w latach 30-tych XX wieku. W 1935 r. gmina w Brzęczkowicach liczyła 4 tysiące mieszkańców, co było wystarczającą liczbą wiernych, aby starać się o samodzielną placówkę duszpasterską. Ponadto mieszkańców motywował fakt, że tu urodził się i często przyjeżdżał kard. August Hlond, Prymas Polski.

 • 2 IX 1937 r. – ksiądz Jan Król będąc wikariuszem w Mysłowicach, w porozumieniu z księdzem proboszczem Matuszkiem, otrzymał zadanie utworzenia samodzielnej parafii w Brzęczkowicach – Słupnej.
 • 15 VII 1939 r. – poświęcono tymczasową kaplicę na Słupnej pod wezwaniem św. Anny. Kaplica znajdowała się na miejscu dawnej gospody, należącej do naczelnika gminy Franciszka Kawy.
 • Wrzesień 1939 r. – ksiądz Jan Król pod groźbą aresztowania przez Niemców opuścił parafię. Jego obowiązki przejął ks. Zygfryd Wołek.
 • 15 X 1939 r. – następcą ks. Zygfryda Wołka został ks. Franciszek Maroń.
 • 11 XI 1939 r. – ks. Franciszek Maroń otrzymał tytuł kuratusa (opiekuna), a nowa jednostka duszpasterska weszła w skład dekanatu mysłowickiego.
 • 1 VIII 1945 r. – rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie kościoła. Budowano go w miejscu leżącym na granicy dwóch dzielnic: Brzęczkowic i Słupnej. Kościół miał być ogniwem jednoczącym mieszkańców.
 • 10 IV 1949 r. – poświęcenie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Wezwanie to miało m.in. przypominać lata starań o budowę kościoła. Projekt architektoniczny kościoła wykonał Henryk Gambiec. Autorem wystroju wnętrza kościoła był artysta rzeźbiarz Henryk Burzec.
 • Listopad 1952 r. – wskutek prześladowań komunistów, biskupi katowiccy zostali wygnani z diecezji.
 • 18 XI 1952 – 1956 r. – ks. Franciszek Maroń zmuszony przez władze komunistyczne do opuszczenia parafii. Parafią administrowali ks. Marian Gazek i ks. Antoni Gasz.
 • 1956 r. – ksiądz Franciszek Maroń wrócił do parafii w Brzęczkowicach.
 • 1969 r. – ksiądz Franciszek Maroń przeszedł na emeryturę.

Proboszczowie od 1969 r.:

 • 1969 – 1979  Ks. Joachim Dziadzko +
 • 1979 – 1987  Ks. Bolesław Jakubczyk +
 • 1987 – 1991  Ks. Franciszek Balion
 • 1991 – 2016  Ks. Bernard Halemba
 • 2016 – 2022  Ks. Grzegorz Wita
 • od 2022         Ks. Rafał Lar