Cmentarz

Infomacje cmentarne

Kolumbarium

  1. (historycznie) rodzaj rzymskiego zbiorowego grobowca w formie budowli z niszami na urny      z prochami; z jęz. łac. columbarium oznacza gołębnik, columba – gołąb,
  2. (współcześnie archit.) cmentarna ściana z miejscami na urny z prochami zmarłych.

Jeszcze instrukcja Świętego Oficjum z 5 lipca 1963 r. stwierdzała, że chociaż kremacja sama w sobie nie jest sprzeczna z religią chrześcijańską, to jednak polecała dochować zwyczajów tradycyjnego pochówku. Zaznaczała przy tym, aby nie odmawiać sakramentów i ostatniej posługi tym, którzy poprosili o kremację bez woli zaprzeczenia nauczaniu Kościoła. Taki zapis znalazł się również w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Od tego czasu praktyka spopielania ciał się rozpowszechniła. Bierze się to często ze względów ekonomicznych bądź higienicznych: transport urny z prochami do miejsca pochówku, nierzadko w innym kraju, bywa łatwiejszy i bezpieczniejszy. Z drugiej strony na wielu cmentarzach zaczyna brakować miejsca. Jednak wraz z kremacją pojawiły się zwyczaje absolutnie niezgodne z chrześcijańskim szacunkiem dla ludzkiego ciała i z nauczaniem Kościoła. Niedopuszczalne jest rozsypywanie ludzkich prochów nad ziemią, wodami czy w tzw. ogrodach pamięci. Każdy zmarły ma bowiem prawo do własnego miejsca spoczynku, która zarazem skłania do pamięci o nim i do modlitwy w jego intencji. Jako sprzeczne z nauczaniem Kościoła należy uznać praktyki, które mają wyrażać ostateczne unicestwienie osoby ludzkiej, jej fuzję z matką naturą lub z wszechświatem, jako etap w procesie reinkarnacji lub jako ostateczne wyzwolenie z „więzienia ciała”. Po spopieleniu prochy ludzkie powinny być zgromadzone w specjalnej urnie, którą należy umieścić na cmentarzu, w specjalnym kolumbarium, kościele lub innym miejscu przeznaczonym na ten cel przez odpowiednie władze kościelne. Chodzi przy tym o zapewnienie warunków do modlitwy i zmniejszenie ryzyka braku szacunku lub zapomnienia o zmarłych. Nie wolno przerabiać prochów zamarłych na biżuterię i inne pamiątki. W przypadku zmarłego, który „notorycznie żądał kremacji i rozrzucenia swoich prochów w naturze z powodów sprzecznych z wiarą chrześcijańską” Stolica Apostolska poleca duszpasterzom, aby „zgodnie z prawem odmówić przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych”.

Precyzyjne wytyczne dla pogrzebu katolickiego w przypadku kremacji zawiera polski „Obrzęd złożenia urny do grobu”, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 7 lipca 2010 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała także w tej sprawie List pasterski z 13 listopada 2011 r. Biskupi polscy wzywają, aby decyzji o kremacji nie podejmować pochopnie, ponieważ „prochy wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała i nie oddają idei »snu« w oczekiwaniu zmartwychwstania”. Ponadto tradycyjne groby na cmentarzach wyrażają nie tylko naszą pamięć o zmarłych, ale także „związek z poprzednimi pokoleniami w wymiarze rodzinnym, jak i narodowym”. [http://idziemy.pl/kosciol/kosciol-o-kremacji]

Obok tradycyjnych form pochówku, chcemy na naszym cmentarzu zaproponować nową – kolumbarium na urny z prochami naszych bliskich zmarłych. Kolumbarium modułowe posiada 48 lub 32 nisze mogące pomieścić dwie urny. Wybrane kolumbarium wydaje się być elegancką
i niedrogą formą zapewnienia godnego spoczynku naszym bliskim zmarłym, a zarazem przestrzenią odpowiednią do pamięci i modlitwy.

Warunki korzystania z kolumbarium przedstawiają się następująco:

– nisza rezerwowana jest na 25 lat z możliwością przedłużenia,

– koszt rezerwacji niszy wynosi 3 200 zł (do końca grudnia 2019 r. kwota ta zostaje obniżona do 2 900 zł),

– złożenie urny rozpoczyna okres 25 lat (można zarezerwować wcześniej),

– umieszczenie drugiej urny przedłuża okres do pełnych 25 lat (dopłata 100 zł za miniony rok),

– koszt sporządzenia napisów (w ustalonym, wspólnym formacie) 400 zł,

– opcjonalne nabycie lampionu i wazonu wynosi 400 zł.

Ostateczny koszt złożenia jednej urny w niszy na okres 25 lat zamyka się w kwocie 3 600 zł.

Dla porównania koszty pochówku na brzęczkowickim cmentarzu (bez opłat za urnę, trumnę i posługę pogrzebową):

 

urna w kolum-

barium

urna w 

„piwniczce”

urna w ziemi

Ziemny

 grób „piwniczka”

grób ziemny

wykopanie grobu

0

900

300

4000

900

okres rezerwacji m-ca

25

50

20

20

20

opłata cmentarna

0

50

50

50

50

pomnik/nagrobek

0

1500 – 5000

1500 – …

3000 – …

3000 – …

opłata 10% za postawienie nagrobka

0

150 – 500

150 – …

300 – …

300 – …

opłata za miejsce na cmentarzu (parafianie/goście)

3 200

1000/1200

400/500

1500/2000

500/600

tablica z opisem

400

       

opcjonalny wazon
i znicz

400

?

?

?

?

obejście (wybrukowanie)

0

400

400

600

600

koszt całości

3600 zł

min.

3600 zł

min. 2400 zł

min.

8850 zł

min. 4750 zł

Wszelkich informacji można zasięgnąć w kancelarii w godzinach urzędowania. Tam także przyjmowane są rezerwacje nisz w kolumbarium.

Lista grobów do ponownego użycia:

Lp Nazwisko Imię Data urodzenia Data śmierci Data wygaśnięcia Sektor Numer grobu
1 Andrzejewska Cecylia 24/08/1897 11/06/1979 12/06/1999 SC 943
2 Andrzejewski Kazimierz 21/01/1893 14/06/1978 16/06/1998 SC 940
3 Bajorek Józef 14/02/1908 15/09/1986 22/09/2006 SC 1204
4 Balas Alojzy 22/06/1900 01/01/1975 31/12/1994 SC 200
5 Bara Anna 15/02/1908 24/09/1948 08/05/2014 SC 795
6 Bara Marta 09/03/1903 24/06/1990 26/06/2010 SC 861
7 Bara Stefan 03/12/1914 24/06/1985 27/06/2005 SC 862
8 Bara Piotr 21/07/1913 06/06/1983 05/06/2003 SC 1166
9 Barczyk Augustyn 28/05/1933 13/02/1950 29/04/2004 SC 785
10 Bednorz Maria 13/07/1894 11/11/1962 20/10/2017 SC 1075
11 Bienia Scholastyka 10/02/1892 07/02/1986 10/04/2012 SC 1199
12 Bilska Marta 05/12/1899 22/06/1974 29/09/2018 SC 1059
13 Błachut Elżbieta 28/10/1911 12/10/1988 14/10/2008 SC 760
14 Bok Zofia 28/11/1904 01/04/1985 22/11/2018 SC 405
15 Breske Jadwiga 09/09/1895 24/07/1962 01/11/2007 SC 408
16 Brudniok Matylda 14/03/1897 02/03/1986 01/03/2006 SC 765
17 Ciepły Stanisław 07/08/1943 13/08/1995 16/08/2015 SC 122
18 Czarnynoga Wiktor 04/09/1909 04/08/1986 07/08/2006 SC 1200
19 Czypionka Piotr 28/05/1878 16/03/1948 09/05/2012 SC 804
20 Deja Alfred –/–/—- –/–/1946 03/08/2008 SC 814
21 Deja Maria 11/11/1889 28/06/1977 27/06/1997 SC 994
22 Denkowska Wanda 25/06/1961 20/03/1999 19/03/2019 NC 233
23 Denkowska Cecylia –/–/—- 20/12/1987 21/01/2008 SC 686
24 Denkowska Anna 11/07/1896 25/01/1984 27/01/2004 SC 1099
25 Denkowski Józef 03/03/1931 01/10/1945 04/08/2008 SC 871
26 Dękowski Roman 08/08/1912 02/12/1986 14/06/2016 SC 1153
27 Długaj Anna 23/05/1910 23/02/1979 25/02/1999 SC 715
28 Długaj Emil 02/04/1912 21/07/1976 28/07/1996 SC 716
29 Drobiec Edyta –/–/—- –/–/1986 31/12/2005 SC 484
30 Durok Jadwiga 13/06/1899 12/10/1978 17/12/2006 SC 768
31 Fabian Ewald 19/05/1911 10/07/1989 09/07/2009 SC 803
32 Fabijańska Łucja 25/11/1922 27/03/1994 26/03/2014 SC 1117
Fabijańska Janina 17/08/1950 20/05/1952 26/03/2014 SC
33 Frankowska Kazimiera 22/02/1940 12/09/1993 14/09/2013 NC 84
34 Gabryś Amalia 25/05/1913 11/08/1995 13/08/2015 SC 166
35 Gabryś Helena 01/07/1910 16/10/1985 15/10/2005 SC 696
36 Gabryś Jerzy 16/04/1936 29/08/1995 28/08/2015 SC 770
37 Gąsiorczyk Emanuel 08/01/1935 10/05/1996 10/05/2016 NC 137
38 Goj Szczepan 16/09/1900 16/10/1978 15/10/1998 SC 972
39 Golisz Zofia 14/04/1907 04/07/1988 07/08/2008 SC 799
40 Gołdyn Stanisław 01/06/1934 13/03/1969 11/11/2007 SC 319
41 Gorol Antonina 12/03/1915 12/10/1990 26/07/2017 SC 229
42 Gorol Juliusz 12/04/1907 12/05/1987 26/07/2017 SC 1209
43 Gorstka Florian 02/04/1934 16/03/1999 15/03/2019 NC 232
44 Gronich Agnieszka 30/12/1894 14/06/1969 15/05/2012 SC 314
45 Gwóźdź Monika 25/03/1908 12/11/1973 15/11/1993 SC 218
46 Habryka Rozalia 08/05/1879 09/04/1963 08/11/2007 SC 387
47 Habryka Weronika 28/02/1916 03/12/1952 02/12/1972 SC 751
48 Habryka Jan 08/08/1956 19/01/1989 18/01/2009 SC 802
49 Habryka Franciszek 01/12/1898 05/01/1980 07/01/2000 SC 1150
50 Habryka Marta 30/07/1899 23/08/1988 22/08/2008 SC 1151
51 Hachuła Marta 11/07/1905 16/12/1962 10/01/2008 SC 1076
52 Hachuła Augustyn 26/10/1903 06/10/1972 08/10/1992 SC 1077
53 Hanusa Ryszard 17/12/1962 21/04/1993 25/04/2013 SC 341
54 Hanusa Ernestyn 11/04/1928 07/07/1989 25/04/2013 SC 341
55 Hołota Szczepan 24/12/1886 25/12/1970 24/12/1990 SC 1052
56 Hornig Engelbert 30/10/1929 07/01/1999 06/01/2019 SC 801
57 Hornik Piotr 03/05/1964 05/04/1990 04/04/2010 NC 8
58 Hornik Szczepan 22/12/1893 27/11/1955 08/03/2008 SC 436
59 Hornik Anna 11/05/1911 08/11/1987 08/11/2007 SC 713
60 Hornik Gertruda 29/09/1899 25/06/1960 08/03/2008 SC 719
61 Hrzibek Maria 23/06/1878 02/10/1957 07/08/2008 SC 892
62 Hytrowski Stanisław 06/11/1898 23/12/1983 28/12/2003 SC 873
63 Irzyk Stanisław 14/11/1895 18/05/1945 31/12/2009 SC 887
64 Janiel Herbert 13/05/1931 12/08/1991 29/07/2017 SC 224
Janiel Fryderyk 20/10/1904 11/09/1973 29/07/2017 SC
65 Jasiński Ryszard 05/09/1934 16/04/1990 15/04/2010 SC 497
66 Jelonek Otylia 28/10/1909 20/08/1971 22/08/1991 SC 264
67 Jędrzejczak Wiktoria 27/03/1904 20/04/1978 19/04/1998 SC 978
68 Jędrzejczak Walenty 22/01/1904 16/09/1980 18/09/2000 SC 1113
69 Kamińska Wanda 11/02/1953 29/10/2004 28/10/2006 SC 812
70 Kapuściok Maria 07/12/1916 08/02/1992 10/04/2012 SC 1199
71 Kasperczyk Zofia 13/05/1914 15/02/1989 17/02/2009 SC 753
72 Kasperczyk Fryderyk 11/05/1919 16/02/1987 15/02/2007 SC 852
73 Kawa Rozalia –/–/—- –/–/1948 21/01/2008 SC 821
74 Kawa Berta 15/01/1908 07/06/1998 06/06/2018 SC 826
Kawa Paweł 29/08/1904 15/09/1988 06/06/2018 SC
75 Kędziorczyk Elżbieta 26/02/1931 27/02/1995 26/02/2015 SC 350
Kędziorczyk Augustyn 12/08/1894 27/06/1966 26/02/2015 SC
76 Klakus Klara 23/12/1897 16/12/1989 15/12/2009 SC 1021
77 Klimas Wiktor 23/12/1904 05/12/1951 06/12/2007 SC 739
78 Kloska Otylia 24/06/1903 30/06/1977 02/07/1997 SC 98
79 Knapik Zbigniew 25/09/1911 28/12/1994 30/12/2014 SC 1005
Knapik Anna 09/04/1909 08/04/1989 30/12/2014 SC
80 Kobyliński Krzysztof 07/12/1964 14/10/1996 13/10/2016 NC 147
81 Kocur Monika 16/01/1944 12/10/1978 12/11/2018 SC 973
82 Kolbusz Lucyna 28/06/1960 13/09/2013 13/09/2013 NC 597
83 Kolmas Genowefa 09/07/1926 12/02/1986 15/02/2006 SC 528
84 Konieczny Wiktor 16/10/1907 08/11/1983 26/11/2018 SC 1167
85 Koptoń Walter 24/04/1944 17/09/1998 16/09/2018 SC 566
86 Kortyba Anna 04/07/1902 13/04/1997 12/04/2017 SC 622
Kortyba Franciszek 01/10/1895 02/12/1945 12/04/2017 SC
87 Kosma Elżbieta 16/02/1902 10/05/1992 09/05/2012 SC 804
88 Kost Józef 01/03/1910 14/05/1998 15/05/2018 SC 131
Kost Jadwiga 14/04/1915 20/08/1995 15/05/2018 SC
89 Kowalska Marta 12/06/1891 20/08/1975 04/02/2017 SC 627
90 Kowalski Jakub 21/07/1882 21/11/1946 04/02/2017 SC 626
91 Kowolik Jan 23/12/1893 29/07/1972 28/07/1992 SC 658
92 Kuliberda Agnieszka 15/12/1907 22/12/1996 21/12/2016 NC 156
93 Kurpanik Edward 05/07/1934 05/09/1996 06/09/2016 SC 300
94 Kurpanik Szarlota 26/02/1916 27/07/1993 26/07/2013 SC 301
95 Lamczyk Henryk 05/11/1930 01/02/1999 31/01/2019 NC 228
96 Lelonek Maria 09/03/1921 15/12/1994 14/12/2014 SC 1030
97 Lelonek Alfred 17/10/1913 19/01/1980 18/01/2000 SC 1036
98 Lipińska Maria 13/09/1894 29/10/1986 02/11/2016 SC 101
99 Lipiński Henryk 12/07/1901 28/08/1977 02/11/2016 SC 100
100 Lipok Matylda 26/07/1887 12/07/1951 26/12/2008 SC 758
101 Lipok – Mendera Berta 29/06/1886 01/03/1959 28/02/1979 SC 1048
102 Lis Józef 20/06/1935 04/01/1971 06/01/1991 SC 296
103 Liszka Otylia 09/09/1912 19/09/1988 25/09/2008 SC 725
Liszka Teodor 25/10/1908 21/11/1988 25/09/2008 SC
104 Lizoń Maria 18/09/1895 23/06/1970 25/06/1990 SC 280
105 Łosik Marta 06/08/1939 16/12/2007 16/12/2007 NC 434
106 Macek Leon 09/04/1904 09/11/1988 13/12/2007 SC 491
107 Magdziorz Jerzy 09/11/1928 17/01/1985 20/01/2005 SC 1088
108 Malcherczyk Adelajda 20/11/1904 28/02/1972 24/08/2016 SC 93
109 Malcherczyk Piotr 16/04/1900 22/08/1980 24/08/2016 SC 94
110 Małecka Marta 27/06/1892 06/02/1970 26/07/2013 SC 301
111 Małecki Edward 15/09/1881 20/06/1971 06/09/2016 SC 300
112 Małkowska Elżbieta 05/07/1912 30/11/1993 02/12/2013 NC 87
113 Manowski Kasper 04/01/1870 26/05/1961 25/04/2008 SC 416
114 Marciniak Ludwik 29/08/1901 28/02/1970 27/02/1990 SC 303
115 Marczyk Irena 19/05/1911 13/07/1988 07/08/2008 SC 729
116 Markowicz Wanda 29/07/1924 28/01/1993 03/10/2018 NC 66
117 Markowicz Józef 26/02/1938 10/05/1978 03/10/2018 SC 875
118 Marszałek Marta 21/11/1899 08/05/1969 10/05/1989 SC 317
119 Maszelajtis Czesław 02/06/1929 31/01/1994 16/02/2019 SC 445
Maszelajtys Katarzyna 25/01/1889 22/06/1959 16/02/2019 SC
120 Matecki Alfred 02/09/1929 07/03/1995 06/03/2015 NC 115
121 Mierny Józef 17/03/1926 07/06/1991 09/06/2011 NC 34
122 Mucha Antonina 17/01/1898 26/11/1989 25/11/2009 SC 307
123 Musiał Apolonia 10/01/1891 08/04/1983 07/06/2003 SC 413
124 Niemiec Gertruda 01/11/1905 04/04/1989 06/04/2009 SC 336
125 Nita Gertruda 30/08/1907 24/02/1978 05/05/2006 SC 1003
126 Nycz Agnieszka 30/12/1906 13/07/1985 12/07/2005 SC 1173
127 Okoń Gerard 10/05/1927 11/01/1998 14/01/2018 NC 185
128 Pająk Edward 16/03/1938 08/12/1996 07/12/2016 NC 154
129 Palęga Leszek 18/07/1937 10/07/1995 11/07/2015 NC 121
130 Papoń Elżbieta 20/02/1908 05/08/1985 04/08/2005 SC 439
131 Papoń Alojzy 01/01/1892 14/09/1960 04/08/2005 SC 439
132 Parzymies Bolesław 01/07/1937 06/01/1990 05/01/2010 NC 2
133 Paskuda Piotr 30/08/1907 24/01/1978 23/01/1998 SC 717
134 Patalong Genowefa 09/09/1953 16/03/1998 15/03/2018 NC 212
135 Patalong Jadwiga 29/09/1893 04/09/1981 25/09/2011 SC 794
136 Patalong Ignacy 16/01/1890 01/01/1978 22/04/2009 SC 796
137 Pawlak Stanisław 28/04/1906 09/12/1975 11/12/1995 SC 182
138 Pawlak Waleria 11/01/1909 09/05/1991 08/05/2011 SC 366
139 Pawlik Wiktoria 03/12/1901 03/10/1963 23/02/2008 SC 382
140 Pawlik Agnieszka 29/12/1892 28/09/1982 30/09/2002 SC 700
141 Piela Helena 12/02/1913 19/01/1999 21/01/2019 NC 27
Piela Alojzy 20/06/1912 21/02/1991 21/01/2019 NC
142 Piestrzonek Gertruda 08/01/1910 25/07/1996 24/07/2016 NC 143
143 Piguła Rudolf 08/01/1915 10/04/1994 12/04/2014 NC 98
144 Ploch Helena 16/11/1902 25/10/1987 30/12/2018 SC 1031
145 Polok Marta 03/08/1893 01/05/1977 30/04/1997 SC 918
146 Pośpiech Ryszard 23/05/1951 07/12/1998 06/12/2018 NC 226
147 Proąbka Hubert 16/08/1930 13/10/1997 14/10/2017 NC 175
148 Przegędza Jan 01/10/1939 12/05/1988 11/05/2008 SC 775
149 Pypłacz Antonina 01/05/1910 07/07/1998 10/07/2018 SC 214
Pypłacz Stefan 17/12/1904 31/01/1974 10/07/2018 SC
150 Radwański Leon 07/04/1927 10/11/1991 09/11/2011 NC 39
151 Robenek Marta 12/05/1892 05/12/1972 26/07/2017 SC 229
152 Rochacz Marianna 12/03/1878 28/09/1958 07/03/2016 SC 558
153 Rokicki Władysław 27/06/1941 15/06/1994 14/06/2014 NC 102
154 Rotko Berta 22/07/1919 09/10/1988 11/10/2008 SC 1039
155 Rozwadowska Marta 23/01/1920 19/04/1955 26/01/2008 SC 612
156 Rzepus Józef 05/09/1943 02/03/1988 08/03/2008 SC 727
157 Sałbut Erna 29/11/1919 13/02/1999 12/02/2019 NC 231
158 Sielska Cecylia 20/09/1909 28/09/1978 27/09/1998 SC 974
159 Sieroń Józef 19/10/1933 20/12/1988 16/11/2018 SC 747
160 Skubiś Józef –/–/1951 13/05/1998 15/05/2018 SC 1200A
Skubiś Krystyna 23/06/1946 28/03/1995 15/05/2018 SC
161 Solich Antoni 10/07/1902 25/01/1978 31/12/2016 SC 102
Solich Albina 27/03/1912 16/01/1984 31/12/2016 SC
162 Sorek Tomasz 07/03/1894 06/12/1963 04/04/2014 SC 362
163 Sorek Marta 09/09/1896 10/09/1968 01/11/2007 SC 512
164 Sowa Gertruda 17/03/1910 13/12/1998 15/12/2018 SC 956
Sowa Alojzy 21/06/1910 14/03/1990 15/12/2018 SC
165 Spławińska Izabela 11/04/1965 01/07/1977 05/11/2018 SC 1131
166 Sprenz Waleska 13/12/1904 05/12/1980 08/02/2000 SC 111
167 Stokfisz Helena 01/08/1906 25/02/1983 24/02/2003 SC 769
168 Stolarczyk Antonina 13/06/1875 08/09/1962 26/11/2007 SC 409
169 Stolecki Jan 16/09/1906 03/03/1977 11/11/2009 SC 880
170 Stolorz Maria 13/08/1908 03/07/1973 12/09/2009 SC 250
171 Stolorz Wiktor 05/10/1915 25/04/1989 26/04/2009 SC 745
172 Suszka Felicja 12/03/1920 18/10/1997 20/10/2017 SC 1075
Suszka Jan 13/10/1914 13/03/1991 20/10/2017 SC
173 Szczok Gertruda 22/10/1911 09/03/1990 08/03/2010 SC 342
174 Szczok Wilhelm 28/10/1916 12/12/1977 19/10/2004 SC 781
175 Szeja Erna 28/04/1920 16/05/1992 15/05/2012 SC 314
176 Szeja Paweł 29/06/1915 21/02/1985 02/07/2012 SC 788
177 Szendera Berta 21/04/1907 08/03/1974 17/01/2005 SC 213
178 Szendera Karolina 09/01/1872 19/02/1961 09/10/2018 SC 419
179 Szostek Ignacy 16/06/1919 09/01/1981 08/01/2001 SC 818
180 Szostek Julia 14/01/1917 29/12/1986 28/12/2006 SC 820
181 Szulikowska Maria 28/09/1888 25/11/1979 29/12/2018 SC 1
Szulikowski Henryk 05/07/1928 26/12/1998 29/12/2018 SC
Szulikowski Piotr 01/08/1888 14/11/1966 29/12/2018 SC
182 Szumilas Maria 12/07/1889 22/05/1952 02/02/2008 SC 746
183 Szymańska Emilia 04/02/1907 25/03/1988 24/04/2008 SC 676
184 Śliwiński Jan 10/12/1939 09/05/1991 12/05/2011 NC 32
185 Śliżka Lidia 20/06/1937 03/09/1975 02/09/1995 SC 639
186 Ślusarz Herman 10/06/1907 13/04/1975 02/11/2018 SC 662
187 Turliński Wojciech 25/01/1961 27/10/1990 01/11/2010 NC 19
188 Tuszyński Roman 05/08/1899 08/08/1983 07/08/2003 SC 305
189 Walecka Małgorzata 21/03/1914 04/03/1992 03/03/2012 SC 982
190 Walecki Wilhelm 03/01/1903 08/03/1978 07/03/1998 SC 981
191 Waleczko Jerzy 13/04/1955 21/10/1998 20/10/2018 NC 223
192 Waszkowski Michał 02/03/1981 29/03/1994 30/03/2014 NC 96
193 Wawrzyczek Renata 09/08/1940 23/01/1994 22/01/2014 SC 817
194 Weps Franciszek 06/10/1890 16/09/1951 11/11/2007 SC 1023
195 Werszowec Jerzy 02/12/1911 26/10/1971 15/09/2012 SC 260
196 Węgrzyn Ewa 08/04/1960 19/07/1965 26/06/2018 SC 1105
197 Wilczek Emilia 25/03/1904 29/07/1988 31/07/2008 SC 1037
198 Wilk Zygmunt 14/04/1949 02/01/1997 03/01/2017 NC 158
199 Wisiorek Gertruda 20/02/1926 06/11/1991 05/11/2011 SC 762
200 Wisiorek Piotr –/–/—- –/–/1945 05/11/2011 SC 762
201 Wleklińska Maria 20/09/1904 23/01/1983 22/01/2003 SC 1065
202 Wlekliński Sylwester 19/11/1900 15/09/1961 01/03/2008 SC 1064
203 Włosiński Antoni 06/06/1895 05/02/1946 26/01/2008 SC 860
204 Wohlfahrt Gerard 27/03/1939 06/07/1992 05/07/2012 NC 54
205 Wolański Łukasz 08/01/1990 15/12/1998 14/12/2018 NC 227
206 Woźniak Franciszek 05/10/1930 15/03/1989 16/03/2009 SC 77
207 Woźniak Zygmunt 17/02/1940 29/04/1978 19/11/2018 SC 977
208 Woźnica Antonina 30/06/1906 20/01/1996 19/01/2016 SC 323
Woźnica Józef 12/10/1908 16/02/1968 19/01/2016 SC
209 Wożniak Anna –/–/—- 19/03/1966 08/03/2010 SC 342
210 Wróbel Agnieszka 19/01/1982 31/01/1999 30/01/2019 NC 229
211 Wypchoł Anna 26/11/1916 18/05/1990 08/07/2010 NC 9
Wypchoł Stefan 26/12/1914 09/07/1990 08/07/2010 NC
212 Zandecka Hildegarda –/–/—- –/–/1985 31/12/2004 SC 648
213 Ziaja Waleska 21/12/1881 09/10/1954 16/09/2018 SC 566
214              
215 Zimnik Janusz 08/11/1962 12/07/2011 15/07/2011 NC 486
216 Zycha Irena 24/04/1930 21/11/1996 20/11/2016 NC 151
217 Żymła Wilhelm 15/02/1877 30/03/1964 08/05/2011 SC 366