Cmentarz

Infomacje cmentarne

Kolumbarium

  1. (historycznie) rodzaj rzymskiego zbiorowego grobowca w formie budowli z niszami na urny      z prochami; z jęz. łac. columbarium oznacza gołębnik, columba – gołąb,
  2. (współcześnie archit.) cmentarna ściana z miejscami na urny z prochami zmarłych.

Jeszcze instrukcja Świętego Oficjum z 5 lipca 1963 r. stwierdzała, że chociaż kremacja sama w sobie nie jest sprzeczna z religią chrześcijańską, to jednak polecała dochować zwyczajów tradycyjnego pochówku. Zaznaczała przy tym, aby nie odmawiać sakramentów i ostatniej posługi tym, którzy poprosili o kremację bez woli zaprzeczenia nauczaniu Kościoła. Taki zapis znalazł się również w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Od tego czasu praktyka spopielania ciał się rozpowszechniła. Bierze się to często ze względów ekonomicznych bądź higienicznych: transport urny z prochami do miejsca pochówku, nierzadko w innym kraju, bywa łatwiejszy i bezpieczniejszy. Z drugiej strony na wielu cmentarzach zaczyna brakować miejsca. Jednak wraz z kremacją pojawiły się zwyczaje absolutnie niezgodne z chrześcijańskim szacunkiem dla ludzkiego ciała i z nauczaniem Kościoła. Niedopuszczalne jest rozsypywanie ludzkich prochów nad ziemią, wodami czy w tzw. ogrodach pamięci. Każdy zmarły ma bowiem prawo do własnego miejsca spoczynku, która zarazem skłania do pamięci o nim i do modlitwy w jego intencji. Jako sprzeczne z nauczaniem Kościoła należy uznać praktyki, które mają wyrażać ostateczne unicestwienie osoby ludzkiej, jej fuzję z matką naturą lub z wszechświatem, jako etap w procesie reinkarnacji lub jako ostateczne wyzwolenie z „więzienia ciała”. Po spopieleniu prochy ludzkie powinny być zgromadzone w specjalnej urnie, którą należy umieścić na cmentarzu, w specjalnym kolumbarium, kościele lub innym miejscu przeznaczonym na ten cel przez odpowiednie władze kościelne. Chodzi przy tym o zapewnienie warunków do modlitwy i zmniejszenie ryzyka braku szacunku lub zapomnienia o zmarłych. Nie wolno przerabiać prochów zamarłych na biżuterię i inne pamiątki. W przypadku zmarłego, który „notorycznie żądał kremacji i rozrzucenia swoich prochów w naturze z powodów sprzecznych z wiarą chrześcijańską” Stolica Apostolska poleca duszpasterzom, aby „zgodnie z prawem odmówić przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych”.

Precyzyjne wytyczne dla pogrzebu katolickiego w przypadku kremacji zawiera polski „Obrzęd złożenia urny do grobu”, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską 7 lipca 2010 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała także w tej sprawie List pasterski z 13 listopada 2011 r. Biskupi polscy wzywają, aby decyzji o kremacji nie podejmować pochopnie, ponieważ „prochy wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała i nie oddają idei »snu« w oczekiwaniu zmartwychwstania”. Ponadto tradycyjne groby na cmentarzach wyrażają nie tylko naszą pamięć o zmarłych, ale także „związek z poprzednimi pokoleniami w wymiarze rodzinnym, jak i narodowym”. [http://idziemy.pl/kosciol/kosciol-o-kremacji]

Obok tradycyjnych form pochówku, chcemy na naszym cmentarzu zaproponować nową – kolumbarium na urny z prochami naszych bliskich zmarłych. Kolumbarium modułowe posiada 48 lub 32 nisze mogące pomieścić dwie urny. Wybrane kolumbarium wydaje się być elegancką
i niedrogą formą zapewnienia godnego spoczynku naszym bliskim zmarłym, a zarazem przestrzenią odpowiednią do pamięci i modlitwy.

Warunki korzystania z kolumbarium przedstawiają się następująco:

– nisza rezerwowana jest na 25 lat z możliwością przedłużenia,

– koszt rezerwacji niszy wynosi 3 200 zł (do końca grudnia 2019 r. kwota ta zostaje obniżona do 2 900 zł),

– złożenie urny rozpoczyna okres 25 lat (można zarezerwować wcześniej),

– umieszczenie drugiej urny przedłuża okres do pełnych 25 lat (dopłata 100 zł za miniony rok),

– koszt sporządzenia napisów (w ustalonym, wspólnym formacie) 400 zł,

– opcjonalne nabycie lampionu i wazonu wynosi 400 zł.

Ostateczny koszt złożenia jednej urny w niszy na okres 25 lat zamyka się w kwocie 3 600 zł.

Dla porównania koszty pochówku na brzęczkowickim cmentarzu (bez opłat za urnę, trumnę i posługę pogrzebową):

 

urna w kolum-

barium

urna w 

„piwniczce”

urna w ziemi

Ziemny

 grób „piwniczka”

grób ziemny

wykopanie grobu

0

900

300

4000

900

okres rezerwacji m-ca

25

50

20

20

20

opłata cmentarna

0

50

50

50

50

pomnik/nagrobek

0

1500 – 5000

1500 – …

3000 – …

3000 – …

opłata 10% za postawienie nagrobka

0

150 – 500

150 – …

300 – …

300 – …

opłata za miejsce na cmentarzu (parafianie/goście)

3 200

1000/1200

400/500

1500/2000

500/600

tablica z opisem

400

       

opcjonalny wazon
i znicz

400

?

?

?

?

obejście (wybrukowanie)

0

400

400

600

600

koszt całości

3600 zł

min.

3600 zł

min. 2400 zł

min.

8850 zł

min. 4750 zł

Wszelkich informacji można zasięgnąć w kancelarii w godzinach urzędowania. Tam także przyjmowane są rezerwacje nisz w kolumbarium.