Bierzmowanie

BIERZMOWANIE

Zapraszamy młodzież klas ósmych i starszą do przygotowania się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Chcemy, aby była to wspólna przygoda drogi do Jezusa i umocnienia Duchem Świętym.

Aby umożliwić Ci spotkanie żywego Boga, postanowiliśmy zorganizować dla Ciebie przestrzeń rozwoju Twojej wiary. Nasze spotkania będą się odbywały zasadniczo dwa razy w miesiącu (jeden piątek i jedna niedziela). W piątki będziemy spotykali się na Mszy św. o 19:00 w naszym kościele, która jest dla Bierzmowańców obowiązkowa (zakończenie ok. 19:45). Po niej będą spotkania w Domu Parafialnym, ale tylko dla chętnych (zakończenie ok. 21:00). W niedziele rozpoczniemy konferencją w kościele lub spotkaniami w małej grupie o godzinie 17:00, zakończenie planujemy ok. 18:30/19:00. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę 08.10. Rozpoczniemy Mszą św. o 19:00, a po niej zostanie przedstawiony program przygotowania do Bierzmowania i otrzymacie deklaracje. Na to spotkanie zapraszamy również rodziców. Ostateczną decyzję o przygotowaniu do Bierzmowania w tutejszej parafii będziecie musieli podjąć do 20.10 (piątek), kiedy to na Mszy św. o 18:00 będziecie mogli złożyć deklaracje, co będzie wiązało się z przyjęciem warunków.

Kliknij i pobierz deklarację

Poniżej zamieszczamy harmonogram naszych spotkań (o ewentualnych zmianach będziemy informować): 

08.10 (niedziela) godz. 19:00 Msza św. oraz po niej spotkanie organizacyjne

20.10 (piątek) godz. 18:00 Msza św. z rozpoczęciem formacji do Bierzmowania (obowiązkowa) oraz spotkanie z Biskupem (dla chętnych)

12.11 (niedziela) 17:00

24.11 (piątek) godz. 19:00  Msza św. (obowiązkowa) + spotkanie (dla chętnych)

03.12 (niedziela) 17:00

22.12 (piątek) godz. 19:00  Msza św. roraty (obowiązkowa)  + przygotowanie do spowiedzi i okazja do spowiedzi przedświątecznej (dla chętnych)

14.01.2024 (niedziela) 17:00

26.01 (piątek) godz. 19:00 –  Msza św. (obowiązkowa) + spotkanie (dla chętnych)

23.02 (piątek) godz. 19:00  – Msza św. (obowiązkowa)  + spotkanie (dla chętnych)

08.03  (piątek) godz. 19:00 – Msza św. (obowiązkowa)  + spotkanie (dla chętnych)

24.03 (niedziela) 17:00

14.04 (niedziela) 17:00

26.04 (piątek) godz. 19:00 –  Msza św. (obowiązkowa)  + spotkanie (dla chętnych)

12.05 (niedziela) 16:45 – Spotkanie w grupie, modlitwa w kościele oraz próba (bez świadków)

21.05 (wtorek) od 18:45 – Spowiedź według ustalonego harmonogramu 

22.05 (środa) 19:00 – Próba z świadkami

23.05 (czwartek) – BIERZMOWANIE (Bierzmowańcy są w ławkach na swoich miejscach o 17:15). Msza św. rozpocznie się o 18:00.

24.05 (piątek) godz. 19:00 – dla chętnych  – Msza św. + spotkanie 

01.06 LEDNICA – dla chętnych

14.06 (piątek) godz. 19:00 – dla chętnych – Msza św. + spotkanie 

Jeżeli masz w domu Pismo święte, to zabieraj je ze sobą na spotkania.

Co jeśli nie będzie Cię na którymś ze spotkań?

Prosimy, abyś wcześniej  zgłosił to swojemu animatorowi. Rozumiemy różne sytuacje losowe, jak choroba i inne zdarzenia awaryjne, które będziemy traktowali indywidulanie, ale przyjmujemy zasadę ogólną, że każdą nieobecność będziecie odrabiali poprzez uczestnictwo w wyznaczonej Mszy św. w tygodniu (podpis na kartce przez księdza oraz zajęcie miejsca w pierwszej ławce). Obecność będziemy sprawdzali na spotkaniach. Nie będzie indeksów i zbierania podpisów. Uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych to Twoja dobra wola, a nieuczestniczenie we Mszy św. niedzielnej lub w święto nakazane jest grzechem ciężkim. Dobrze gdybyśmy Was znali przynajmniej z widzenia.

Pod uwagę będziemy też brali Twoje zachowanie na lekcji religii, zdanie modlitw na lekcji religii według listy i harmonogramu oraz pozytywną ocenę z katechezy. Kandydaci, którzy nie uczęszczają do SP 6 i SP 13 muszą dostarczyć wystawione przez katechetę zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej oraz będą musieli zdać wskazane modlitwy u swoich animatorów.

Prosimy, abyś do końca roku kalendarzowego przyniósł Twoje Świadectwo Chrztu (nawet jeśli byłeś ochrzczony w parafii w Brzęczkowicach). Gdy nam go nie dostarczysz w wyznaczonym czasie zostaniesz skreślony z listy bierzmowańców. 

To są jedyne warunki do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

W ramach naszego przygotowania do bierzmowania chcemy też z Wami wyjechać na wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Lednicy (01.06). Będzie to okazja, żeby bliżej się poznać i miło spędzić czas. Nie jest to wyjazd obowiązkowyKoszt i wszelki szczegóły zostaną jeszcze podane.

Zapraszamy również rodziców na spotkania, które będą odbywały się w kościele o godzinie 19:00 w następujących terminach: 24.10.2023; 14.11.2023; 20.02.2024; 16.04.2024. Natomiast 04.06.2024 –  podsumowanie przygotowań do Bierzmowania (Msza św. w kościele o 18:00 oraz spotkanie przy herbacie w Domu Parafialnym).

Mamy świadomość, że przychodzisz z różnym nastawieniem. Nie bój się! Będzie to wspaniała przygoda z Panem Bogiem w młodym towarzystwie. Przez cały czas jesteśmy do Twojej dyspozycji!

 

Ksiądz Łukasz wraz z ekipą Animatorów