Aktualności

Aktualności z życia parafii

Wobec najnowszych decyzji władz państwowych, z którymi solidarnie współpracujemy dla dobra wspólnego, o ile nie pojawią się inne zarządzenia Księdza Arcybiskupa, do poprzednich decyzji dodaję, co następuje:
– proszę o wybór pozostania w domach i skorzystania z dyspensy (nie przypuszczałem, że przyjdzie mi kiedyś zniechęcać do udziału we mszy świętej…),
– proszę, by Służba Liturgiczna (ministranci i schola) pozostała w domach,
– podejmując wezwanie do nieprzekraczania 50 osób uczestniczących w zgromadzeniu religijnym, proszę o pierwszeństwo uczestnictwa we mszach świętych niedzielnych (odprawianych o zwykłych porach + o godz. 16.00) osób i rodzin zamawiających intencję mszalną, w wypadku pojawienia się większej liczby osób – rozdzielona zostanie Komunia Święta i nastąpi rozesłanie do domów (by przeżyć Eucharystię poprzez transmisję), a następnie celebrowana będzie msza święta dla pozostałej mniejszej grupy,
– proszę o zajmowanie miejsc w odpowiedniej odległości od siebie,
– w niedzielny poranek nasza świątynia zostanie wydezynfekowana przez profesjonalistów,
– zachęcam do przyjmowania Komunii Świętej na rękę lub w formie duchowej,
– kościół pozostaje otwarty do osobistej modlitwy, w tygodniu okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu od 8.35 do 18.00,
– okazja do spowiedzi świętej bez zmian (20 minut przed każda msza świętą, w czwartek od 17.00, w sobotę od 17.30).

Bardzo proszę o rozpowszechnianie tej informacji i przekazywanie bliskim i sąsiadom, to też pewna forma ewangelizacji i budowania wspólnoty.
Zapraszam też do zainicjowania wspólnej modlitwy w rodzinach. Do odmawiania (zarazem do wyjaśniania i katechezy) np. Drogi Krzyżowej czy różańca np. o godz. 20.30 w jedności ze wszystkimi modlącymi się o zdrowie i pokój serca.

Więcej (i częściej) wiadomości na parafialnym fanpejdżu na facebooku: https://www.facebook.com/MBBBRZECZKOWICE

Dziękując za odpowiedzialność, wyobraźnię miłosierdzia, serdecznie pozdrawiamy! Bądźcie zdrowi i dobrej myśli!
Szczęść Boże!

Wasi duszpasterze