Sakrament chrztu

sakrament chrztu,

I. Biblijno-teologiczne podstawy sakramentu chrztu św.

Chrzest jest jednym z siedmiu sakramentów, które Chrystus zostawił Kościołowi w celu przymnożenia łask wierzącym w Niego.

W ostatnich latach bardzo często kwestionuje się chrzest dzieci, dlatego na początku podamy pewne wyjaśnienie.

Do ludu Starego Przymierza należeli dorośli i dzieci, a znakiem tego było obrzezanie. Stąd zbawienie, które przyniósł Chrystus w Nowym Testamencie obejmuje wszystkich, także i dzieci (por. Mt 19,14).

O chrzcie dzieci mówi nam także tradycja: św. Cyprian uczy nas, że chrzest dzieci jest darem Bożego miłosierdzia. Bóg nie patrzy na osobę i wiek, ale pragnie zbawienia wszystkich ludzi. W NT jest mowa o chrzcie całych rodzin (Dz 16, 15; 16, 33; l Kor l, 16), o modlitwie rodzinnej (Dz 21, 5), o wychowaniu dzieci (Ef6, 1-4; Koi 3, 20). Zachowały się także nagrobki dzieci z II i III w., na których napisano o ich chrzcie w niebezpieczeństwie śmierci. Napisy świadczą o konieczności chrztu i o radości, że dziecko zostało przyjęte do nieba.

W IV w. zaczęto odkładać chrzest dzieci z powodów: – oportunizmu, – z obawy przed utratą łaski chrztu, – po co dziecko obciążać obowiązkami życia wg wiary, – starsze dziecko lepiej rozumie przyjęty chrzest. Zmiana myślenia, która nastąpiła przeniosła akcent z przynależności do Chrystusa, z daru Bożego na ciężar wiary, własna decyzja człowieka dojrzałego, zbyteczność chrztu, uszanowanie wolności człowieka.

źródło www.opoka.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Metryka urodzenia
 • Formularz zgłoszenia dziecka do chrztu (można wypełnić samodzielnie ; Uwaga! Akt Urodzenia USC – numer, znajduje się w punkcie 3 (informacje o odpisie))
 • Świadectwo moralność rodziców chrzestnych ( podpisane przez księdza z parafii, na terenie której aktualnie mieszkają)

Informacje dodatkowe:

 • Chrzest dziecka zgłasza ojciec lub matka co najmniej 10 dni wcześniej
 • Chrzest święty odbywa się w I i III niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy św. o godz 15.00
 • Nauka przedchrzcielna (w czwartek poprzedzający chrzest)  jest obowiązkowa zarówno dla rodziców dziecka jak i rodziców chrzestnych
 • Godność chrzestnego mogą pełnić jedynie praktykujący katolicy, którzy:
  • Ukończyli 16 rok życia,
  • Przyjęli sakrament bierzmowania,
  • Są stanu wolnego, bądź w związku małżeńskim.